Политика за поверителност

Ние уважаваме вашата поверителност и се ангажираме да я защитаваме чрез спазването на тази политика за поверителност („Политика“). Тази Политика описва видовете информация, която можем да събираме от вас или която може да предоставите („Лична информация“) на уебсайта evagelidis.com („Уебсайт“ или „Услуга“) и всеки от свързаните с него продукти и услуги (заедно Услуги ”) и нашите практики за събиране, използване, поддържане, защита и разкриване на тази лична информация. Той също така описва наличните ви възможности за избор от наша страна на вашата лична информация и как можете да получите достъп и да я актуализирате.

Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашият“) и този оператор на Уебсайта („Оператор“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете такъв субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на тази Политика. Тази Политика не се прилага за практиките на компании, които не притежаваме или контролираме, или за лица, които не наемаме или управляваме.

Автоматично събиране на информация

Когато отворите уебсайта, нашите сървъри автоматично записват информация, която вашият браузър изпраща. Тези данни могат да включват информация като IP адрес на вашето устройство, тип и версия на браузъра, тип и версия на операционната система, езикови предпочитания или уеб страницата, която сте посещавали, преди да стигнете до уебсайта и услугите, страниците на уебсайта и услугите, които посещавате , времето, прекарано на тези страници, информацията, която търсите на уебсайта, часовете и датите за достъп и други статистически данни.

Автоматично събираната информация се използва само за идентифициране на потенциални случаи на злоупотреба и установяване на статистическа информация относно използването и трафика на Уебсайта и Услугите. Тази статистическа информация не се обобщава по друг начин по начин, който да идентифицира конкретен потребител на системата.

Събиране на лична информация

Можете да осъществявате достъп и да използвате Уебсайта и Услугите, без да ни казвате кой сте или да разкривате каквато и да е информация, чрез която някой би могъл да ви идентифицира като конкретно, идентифицирано лице. Ако обаче искате да използвате някои от функциите, предлагани на уебсайта, може да бъдете помолени да предоставите определена лична информация (например вашето име и имейл адрес).

Ние получаваме и съхраняваме всяка информация, която съзнателно ни предоставяте, когато създавате акаунт, публикувате съдържание, правите покупка или попълвате формуляри на уебсайта. Когато е необходимо, тази информация може да включва следното:

 • Подробности за акаунта (като потребителско име, уникален потребителски идентификатор, парола и т.н.)
 • Информация за контакт (като имейл адрес, телефонен номер и т.н.)
 • Основна лична информация (като име, държава на пребиваване и т.н.)
 • Данни за геолокация на вашето устройство (като географска ширина и дължина)
 • Всички други материали, които доброволно ни изпратите (като статии, изображения, обратна връзка и т.н.)

Част от информацията, която събираме, е директно от вас чрез Уебсайта и Услугите. Въпреки това, ние може също да събираме лична информация за вас от други източници, като публични бази данни, платформи за социални медии, доставчици на данни от трети страни и нашите съвместни маркетингови партньори. Личната информация, която събираме от други източници, може да включва демографска информация, като възраст и пол, информация за устройството, като IP адреси, местоположение, като град и щат, и онлайн поведенчески данни, като например информация за използването на уебсайтове на социалните медии, информация за преглед на страница и резултати от търсене и връзки.

Можете да изберете да не ни предоставяте вашата лична информация, но тогава може да не успеете да се възползвате от някои от функциите на уебсайта. Потребители, които не са сигурни каква информация е задължителна, са добре дошли да се свържат с нас.

Поверителност на децата

Ние осъзнаваме необходимостта от осигуряване на допълнителна защита на поверителността по отношение на личната информация, която може да събираме от деца под 13-годишна възраст, и предприемаме много специални предпазни мерки, за да защитим поверителността им. Може да изискаме дете да разкрие някаква лична информация, за да използва уебсайта и услугите. Въпреки това, ние не изискваме детето да разкрива повече информация, отколкото е разумно необходимо за използване на уебсайта и Услугите, а личната информация няма да бъде използвана или разкривана за цели, различни от тези, за които е събрана. Цялата информация, създадена или изпратена от дете, е настроена като частна по подразбиране, което означава, че само потребителят, който я е изпратил, може да я види. Родителите и законните настойници могат да прегледат личната информация за детето си, да я изтрият и да откажат да разрешат по-нататъшно събиране или използване на такава информация. Родителите и законните настойници също имат лесен метод за даване на съгласие.

Насърчаваме родителите и законните настойници да наблюдават използването на Интернет от децата си и да помагат за прилагането на тази Политика, като инструктират децата си никога да не предоставят лична информация чрез уебсайта и услугите без тяхно разрешение. Ние също така молим всички родители и законни настойници, които наблюдават грижите за децата, да вземат необходимите предпазни мерки, за да гарантират, че децата им са инструктирани никога да не дават лична информация, когато са онлайн, без тяхното разрешение. Вярваме, че родителите и законните настойници трябва да бъдат включени в онлайн дейностите на своите деца и предлагаме на родителите да направят всичко възможно, за да осигурят на децата си безопасна и приятелска онлайн среда.

Използване и обработка на събраната информация

Ние действаме като администратор на данни и обработващ данни по отношение на GDPR, когато обработваме лична информация, освен ако не сме сключили споразумение за обработка на данни с вас, в който случай вие ще бъдете администратор на данни, а ние ще бъдем обработващи данни.

Нашата роля може също да се различава в зависимост от конкретната ситуация, включваща лична информация. Ние действаме в качеството си на администратор на данни, когато искаме от вас да предоставите вашата лична информация, която е необходима, за да осигурите достъпа и използването на уебсайта и услугите. В такива случаи ние сме администратор на данни, защото определяме целите и средствата за обработка на лична информация и спазваме задълженията на администраторите на данни, посочени в GDPR.

Ние действаме в качеството си на обработващ данни в ситуации, когато предоставяте лична информация чрез уебсайта и услугите. Ние не притежаваме, контролираме и не вземаме решения относно предоставената лична информация и такава лична информация се обработва само в съответствие с вашите инструкции. В такива случаи Потребителят, предоставящ лична информация, действа като администратор на данни по отношение на GDPR.

За да направим уебсайта и услугите достъпни за вас или за да изпълним законово задължение, може да се наложи да събираме и използваме определена лична информация. Ако не предоставите информацията, която изискваме, може да не успеем да ви предоставим исканите продукти или услуги. Всяка от информацията, която събираме от вас, може да бъде използвана за следните цели:

 • Създавайте и управлявайте потребителски акаунти
 • Изпълнявайте и управлявайте поръчки
 • Доставете продукти или услуги
 • Подобрете продуктите и услугите
 • Изпращане на административна информация
 • Изпращайте маркетингови и промоционални съобщения
 • Изпращайте актуализации за продукти и услуги
 • Отговаряйте на запитвания и предлагайте подкрепа
 • Поискайте обратна връзка от потребителя
 • Подобрете потребителското изживяване
 • Публикувайте отзиви на клиенти
 • Осигурете насочена реклама
 • Администриране на теглене на награди и състезания
 • Прилагане на правила и условия и политики
 • Защитете от злоупотреби и злонамерени потребители
 • Отговорете на законови искания и предотвратите вреда
 • Стартирайте и управлявайте уебсайта и услугите

Обработката на вашата лична информация зависи от начина, по който взаимодействате с уебсайта и услугите, къде се намирате по света и дали е приложимо едно от следните: (i) сте дали съгласието си за една или повече конкретни цели; това обаче не важи, когато обработването на лична информация е предмет на Калифорнийския Закон за поверителност на потребителите или европейското законодателство за защита на данните; (ii) предоставянето на информация е необходимо за изпълнението на споразумение с вас и/или за всякакви преддоговорни задължения от него; (iii) обработването е необходимо за спазване на законово задължение, на което сте подчинени; (iv) обработването е свързано със задача, която се извършва в обществен интерес или при упражняване на официални правомощия, предоставени ни; (v) обработването е необходимо за целите на законните интереси, преследвани от нас или от трета страна. Може също така да комбинираме или обобщаваме част от вашата лична информация, за да ви служим по-добре и да подобрим и актуализираме нашия уебсайт и услуги.

Ние разчитаме на следните правни основания, както са дефинирани в GDPR, въз основа на които събираме и обработваме вашата лична информация:

 • Съгласие на потребителя
 • Изпълнение на договор
 • Трудови или социалноосигурителни задължения
 • Спазване на закона и законови задължения
 • Предоставяне на здравни или социални грижи
 • Правни искове и производства
 • Нашите собствени законни интереси
 • Личната информация вече е публично достъпна

Имайте предвид, че според някои закони може да ни бъде позволено да обработваме информация, докато не възразите срещу такова обработване, като се откажете, без да се налага да разчитаме на съгласие или някое друго от правните основания по-горе. Във всеки случай ще се радваме да изясним конкретното правно основание, което се прилага за обработването, и по-специално дали предоставянето на лична информация е законово или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключване на договор.

Обработка на плащане

В случай на Услуги, изискващи плащане, може да се наложи да предоставите данни за вашата кредитна карта или друга информация за сметката за плащане, която ще се използва единствено за обработка на плащания. Ние използваме трети страни за обработка на плащания („Обработващи плащания“), за да ни помогнем да обработваме вашата информация за плащане по сигурен начин.

Процесорите за плащане се придържат към най-новите стандарти за сигурност, управлявани от Съвета за стандарти за сигурност на PCI, който е съвместно усилие на марки като Visa, MasterCard, American Express и Discover. Обменът на чувствителни и частни данни се осъществява през защитен комуникационен канал с SSL и е криптиран и защитен с цифрови подписи, а уебсайтът и услугите също са в съответствие със строгите стандарти за уязвимост, за да се създаде възможно най-сигурна среда за потребителите. Ние ще споделяме данни за плащане с Обработващите плащания само до степента, необходима за целите на обработката на вашите плащания, възстановяване на такива плащания и разглеждане на оплаквания и запитвания, свързани с такива плащания и възстановявания.

Моля, имайте предвид, че обработващите плащания могат да събират известна лична информация от вас, която им позволява да обработват вашите плащания (напр. вашия имейл адрес, адрес, данни за кредитна карта и номер на банкова сметка) и да обработват всички стъпки в процеса на плащане чрез своите системи, включително събиране и обработка на данни. Използването на вашата лична информация от Обработващите плащания от страна на обработващите плащания се регулира от съответните им политики за поверителност, които могат или не могат да съдържат защита на поверителността, също толкова защита като тази Политика. Предлагаме ви да прегледате съответните им политики за поверителност.

Може също да ви помолим да ни разрешите да събираме данни за вас от доставчици трети страни, за да потвърдим вашата самоличност, да извършим кредитна проверка и да предотвратим измами или да оценим риска. Това ни помага да гарантираме, че използвате нашите Услуги законно, че отговаряте на условията за Услугите, които искате да използвате, и да защитим вашите данни и нашите Услуги от измамници, които могат да изложат вас и вашите пари на риск.

Управление на информацията

Можете да изтриете определена лична информация, която имаме за вас. Личната информация, която можете да изтриете, може да се промени с промяната на уебсайта и услугите. Когато изтриете лична информация обаче, ние може да поддържаме копие от неревизираната лична информация в нашите записи за времето, необходимо за спазване на задълженията ни към нашите филиали и партньори, както и за целите, описани по-долу. Ако искате да изтриете личната си информация или завинаги да изтриете акаунта си, можете да го направите на страницата с настройки на акаунта си на уебсайта или просто като се свържете с нас.

Разкриване на информация

В зависимост от заявените Услуги или ако е необходимо за извършване на транзакция или предоставяне на която и да е услуга, която сте поискали, можем да споделим вашата информация с нашите доверени дъщерни дружества и партньори в съвместно предприятие, филиали, договорни компании и доставчици на услуги (наричани заедно „Доставчици на услуги“) ние разчитаме да съдействаме за функционирането на уебсайта и услугите, достъпни за вас и чиито политики за поверителност са в съответствие с нашите или които се съгласяват да спазват нашите политики по отношение на личната информация. Ние няма да споделяме никаква лична информация с трети страни и няма да споделяме никаква информация с несвързани трети страни.

Доставчиците на услуги не са упълномощени да използват или разкриват вашата информация, освен ако е необходимо за извършване на услуги от наше име или за спазване на законовите изисквания. На доставчиците на услуги се предоставя информацията, от която се нуждаят, само за да изпълняват определените им функции и ние не ги упълномощаваме да използват или разкриват която и да е от предоставената информация за свои собствени маркетингови или други цели. Ние ще споделяме и разкриваме вашата информация само със следните категории доставчици на услуги:

 • Комуникационни и съвместни услуги
 • Услуги за съхранение на данни
 • Финансови услуги
 • Правителствени агенции
 • Услуги за изпълнение на поръчки
 • Процесори за плащане
 • Услуги за наблюдение на производителността
 • Услуги за проектиране на продукти и дизайн
 • Продажби и маркетингови услуги
 • Услуги за удостоверяване на потребителя
 • Доставчици на услуги за хостинг на уебсайтове

Можем също така да разкрием всяка лична информация, която събираме, използваме или получаваме, ако се изисква или е разрешено от закона, като например, за да се съобразим с призовка или подобен правен процес, и когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо за защита на нашите права, защитаваме вашите безопасността или безопасността на другите, разследване на измама или отговор на правителствено искане.

В случай, че преминем през бизнес преход, като например сливане или придобиване от друга компания, или продажба на всички или част от нейните активи, вашият потребителски акаунт и вашата лична информация вероятно ще бъдат сред прехвърлените активи.

Задържане на информация

Ние ще съхраняваме и използваме вашата лична информация за периода, необходим за спазване на нашите законови задължения, докато вашият потребителски акаунт остава активен, докато поръчката за покупка или Услугите не бъдат изпълнени, докато нашите и нашите филиали и партньори задължения не бъдат изпълнени, за да наложим нашите споразумения, разрешаване на спорове и освен ако по-дълъг период на запазване не се изисква или е разрешен от закона.

Можем да използваме всички обобщени данни, получени от или включващи вашата лична информация, след като я актуализирате или изтриете, но не по начин, който би ви идентифицирал лично. След изтичане на срока на съхранение, личната информация се изтрива. Следователно, правото на достъп, правото на изтриване, правото на коригиране и правото на преносимост на данни не могат да бъдат наложени след изтичане на срока на съхранение.

Прехвърляне на информация

В зависимост от вашето местоположение, прехвърлянето на данни може да включва прехвърляне и съхранение на вашата информация в държава, различна от вашата, включително Канада; САЩ. Прехвърлянето на вашата лична информация към страни извън Европейския съюз ще се извършва само ако сте изрично съгласни с това или в случаите, предвидени от GDPR, и ще бъде обработвана във ваш интерес.

Имате право да научите за правната основа на трансфера на информация към държава извън Европейския съюз или към която и да е международна организация, управлявана от международно публично право или създадена от две или повече държави, като ООН, и за мерките за сигурност, предприети от да защитим вашата информация. Ако се осъществи такова прехвърляне, можете да научите повече, като проверите съответните раздели на тази Политика или попитате при нас, като използвате информацията, предоставена в секцията за контакти.

Права за защита на данните съгласно GDPR

Ако сте жител на Европейското икономическо пространство („ЕИП“), имате определени права за защита на данните и ние се стремим да предприемем разумни стъпки, за да ви позволим да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на вашата лична информация. Ако искате да бъдете информирани каква лична информация съхраняваме за вас и ако искате тя да бъде премахната от нашите системи, моля, свържете се с нас. При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:

(i) Имате право да оттеглите съгласието си, когато преди това сте дали съгласието си за обработка на вашата лична информация. Доколкото правното основание за нашата обработка на вашата лична информация е съгласието, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време. Оттеглянето няма да засегне законността на обработката преди оттеглянето.

(ii) Имате право да научите дали вашата лична информация се обработва от нас, да получите разкриване относно определени аспекти на обработката и да получите копие от вашата лична информация, която е в процес на обработка.

(iii) Имате право да проверите точността на вашата информация и да поискате тя да бъде актуализирана или коригирана. Също така имате право да поискате от нас да допълним личната информация, която смятате за непълна.

(iv) Имате право да възразите срещу обработването на вашата информация, ако обработването се извършва на правно основание, различно от съгласие. Когато личната информация се обработва за обществен интерес, при упражняване на официална власт, предоставена ни, или за целите на преследваните от нас законни интереси, можете да възразите срещу такова обработване, като предоставите основание, свързано с вашата конкретна ситуация, за да оправдаете възражението. Трябва да знаете, че обаче вашата лична информация трябва да се обработва за целите на директния маркетинг, можете да възразите срещу тази обработка по всяко време, без да предоставяте никаква обосновка. За да научите дали обработваме лична информация за целите на директния маркетинг, можете да се обърнете към съответните раздели на тази Политика.

(v) Имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработката на вашата лична информация. Тези обстоятелства включват: точността на вашата лична информация се оспорва от вас и ние трябва да проверим нейната точност; обработването е незаконно, но вие се противопоставяте на изтриването на вашата лична информация и вместо това изисквате ограничаване на използването й; вече не се нуждаем от вашата лична информация за целите на обработването, но вие я изисквате, за да установите, упражнявате или защитите вашите правни искове; сте възразили срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основания имат предимство пред вашите законни основания. Когато обработването е ограничено, такава лична информация ще бъде съответно маркирана и, с изключение на съхранението, ще се обработва само с ваше съгласие или за установяване, упражняване или защита на правни искове, за защита на правата на друго физическо лице , юридическо лице или по причини от важен обществен интерес.

(vi) Имате право, при определени обстоятелства, да получите изтриването на вашата лична информация от нас. Тези обстоятелства включват: Личната информация вече не е необходима във връзка с целите, за които е била събрана или обработена по друг начин; оттегляте съгласието си за обработка на базата на съгласие; възразявате срещу обработването съгласно определени правила на приложимото законодателство за защита на данните; обработката е с цел директен маркетинг; и личните данни са били обработвани неправомерно. Съществуват обаче изключения от правото на изтриване, като например когато обработването е необходимо: за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация; за спазване на законово задължение; или за установяване, упражняване или защита на правни искове.

(vii) Имате право да получите вашата лична информация, която сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат и, ако е технически осъществимо, да я прехвърлите на друг администратор без никакви пречки от наша страна, при условие че такова предаване не засяга неблагоприятно правата и свободите на другите.

(viii) Имате право да подадете жалба до орган за защита на данните относно нашето събиране и използване на вашата лична информация. Ако не сте доволни от резултата от вашата жалба директно при нас, имате право да подадете жалба до местния орган за защита на данните. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в ЕИП. Тази разпоредба е приложима, при условие че вашата лична информация се обработва по автоматизирани средства и че обработването се основава на вашето съгласие, на договор, от който сте част, или на преддоговорни задължения от него.

Права за поверителност в Калифорния

На потребителите, пребиваващи в Калифорния, се предоставят определени допълнителни права по отношение на тяхната лична информация съгласно Закона за поверителност на потребителите в Калифорния („CCPA“). Ако сте жител на Калифорния, този раздел се отнася за вас.

В допълнение към правата, както е обяснено в тази Политика, жителите на Калифорния, които предоставят Лична информация, както е дефинирана в устава, за получаване на Услуги за лична, семейна или домакинска употреба, имат право да изискват и получават от нас, веднъж в календарна година, информация за категории и конкретни части от личната информация, които сме събрали и разкрили.

Освен това жителите на Калифорния имат право да поискат изтриване на тяхната лична информация или да се откажат от продажбата на тяхната лична информация, което може да включва продажба, разкриване или прехвърляне на лична информация на друг бизнес или трета страна срещу парично или друго ценно възнаграждение. За да направите това, просто се свържете с нас. Ние няма да ви дискриминираме, ако упражнявате правата си по CCPA.

Как да упражните правата си

Всички искания за упражняване на правата ви могат да бъдат насочени към нас чрез данните за контакт, предоставени в този документ. Моля, имайте предвид, че може да ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на подобни искания. Вашето искане трябва да предоставя достатъчно информация, която ни позволява да потвърдим, че вие сте лицето, за което се представяте, или че сте упълномощен представител на такова лице. Ако получим вашето искане от упълномощен представител, можем да поискаме доказателства, че сте предоставили на такъв упълномощен представител пълномощно или че упълномощеният представител по друг начин има валидно писмено пълномощно да подава искания от ваше име.

Трябва да включите достатъчно подробности, за да ни позволите правилно да разберем искането и да отговорим на него. Не можем да отговорим на вашата заявка или да ви предоставим лична информация, освен ако първо не потвърдим вашата самоличност или правомощия да отправяте такова искане и не потвърдим, че личната информация се отнася до вас.

Бисквитки

Нашият уебсайт и услуги използват „бисквитки“, за да ви помогнат да персонализирате вашето онлайн изживяване. Бисквитката е текстов файл, който се поставя на вашия твърд диск от сървър на уеб страница. Бисквитките не могат да се използват за стартиране на програми или доставяне на вируси на вашия компютър. Бисквитките са уникално присвоени на вас и могат да бъдат прочетени само от уеб сървър в домейна, който ви е издал бисквитката. Можете да научите повече за бисквитките и как те работят тук .

Можем да използваме бисквитки, за да събираме, съхраняваме и проследяваме информация за сигурност и персонализиране и за статистически цели. Моля, имайте предвид, че имате възможност да приемате или отхвърляте бисквитки. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки по подразбиране, но можете да промените настройките на браузъра си, за да откажете бисквитките, ако предпочитате.

Анализ на данни

Нашият уебсайт и услуги могат да използват инструменти за анализ на трети страни, които използват бисквитки, уеб маяци или други подобни технологии за събиране на информация, за да събират стандартна информация за интернет активност и използване. Събраната информация се използва за съставяне на статистически отчети за активността на потребителите, като например колко често потребителите посещават нашия уебсайт и услуги, какви страници посещават и за колко време и т.н. Ние използваме информацията, получена от тези инструменти за анализ, за да наблюдаваме производителността и да подобряваме нашия уебсайт и услуги.

Не проследявайте сигнали

Някои браузъри включват функция „Не проследявай“, която сигнализира на посещаваните от вас уебсайтове, че не искате вашата онлайн активност да бъде проследявана. Проследяването не е същото като използването или събирането на информация във връзка с уебсайт. За тези цели проследяването се отнася до събиране на лична информация от потребителите, които използват или посещават уебсайт или онлайн услуга, докато се движат през различни уебсайтове с течение на времето. Начинът, по който браузърите предават сигнала „Не проследявай“, все още не е еднообразен. В резултат на това Уебсайтът и Услугите все още не са настроени да тълкуват или отговарят на сигнали „Не проследявай“, предавани от вашия браузър. Въпреки това, както е описано по-подробно в тази Политика, ние ограничаваме използването и събирането на вашата лична информация.

Реклами

Можем да позволим на определени компании трети страни да ни помогнат да приспособим рекламите, които смятаме, че може да представляват интерес за Потребителите, и да събираме и използваме други данни за дейностите на потребителите на уебсайта. Тези компании могат да доставят реклами, които могат да поставят бисквитки и по друг начин да проследяват поведението на потребителите.

Функции на социалните медии

Нашият уебсайт и услуги може да включват функции за социални медии, като бутоните Facebook и Twitter, бутоните Споделяне на това и т.н. (наричани заедно „Функции за социални медии“). Тези функции на социалните медии може да събират вашия IP адрес, коя страница посещавате на нашия уебсайт и услуги и може да зададат бисквитка, за да позволят функциите на социалните медии да функционират правилно. Функциите на социалните медии се хостват или от съответните им доставчици, или директно на нашия уебсайт и услуги. Вашите взаимодействия с тези функции на социалните медии се управляват от политиката за поверителност на съответните им доставчици.

Имейл маркетинг

Предлагаме електронни бюлетини, за които можете доброволно да се абонирате по всяко време. Ние се ангажираме да запазим вашия имейл адрес поверителен и няма да разкриваме вашия имейл адрес на трети страни, освен ако е позволено в раздела за използване и обработка на информация или за целите на използване на доставчик трета страна за изпращане на такива имейли. Ние ще поддържаме информацията, изпратена по имейл в съответствие с приложимите закони и разпоредби.

В съответствие със Закона за CAN-SPAM, всички имейли, изпратени от нас, ще съдържат ясно от кого е имейлът и ще предоставят ясна информация как да се свържете с подателя. Можете да изберете да спрете да получавате нашия бюлетин или маркетингови имейли, като следвате инструкциите за отписване, включени в тези имейли, или като се свържете с нас. Въпреки това ще продължите да получавате основни транзакционни имейли.

Push известия

Ние предлагаме насочени известия, за които можете също доброволно да се абонирате по всяко време. За да сме сигурни, че насочените известия достигат до правилните устройства, ние използваме доставчик на насочени известия от трета страна, който разчита на уникален за вашето устройство токен, който се издава от операционната система на вашето устройство. Въпреки че е възможен достъп до списък с токени на устройства, те няма да разкрият вашата самоличност, уникалния ви идентификационен номер на устройството или информацията ви за контакт на нас или на нашия доставчик на насочени известия трета страна. Ние ще поддържаме информацията, изпратена по имейл в съответствие с приложимите закони и разпоредби. Ако по всяко време искате да спрете да получавате push известия, просто коригирайте съответно настройките на устройството си.

Връзки към други ресурси

Уебсайтът и Услугите съдържат връзки към други ресурси, които не са собственост или контролирани от нас. Моля, имайте предвид, че ние не носим отговорност за практиките за поверителност на такива други ресурси или трети страни. Насърчаваме ви да сте наясно, когато напускате уебсайта и услугите и да прочетете декларациите за поверителност на всеки един ресурс, който може да събира лична информация.

Информационна сигурност

Ние защитаваме информацията, която предоставяте на компютърни сървъри в контролирана, сигурна среда, защитена от неоторизиран достъп, използване или разкриване. Ние поддържаме разумни административни, технически и физически предпазни мерки в опит да се предпазим от неоторизиран достъп, използване, модификация и разкриване на лична информация под нашия контрол и попечителство. Въпреки това не може да се гарантира предаване на данни през интернет или безжична мрежа.

Ето защо, докато се стремим да защитим вашата лична информация, вие потвърждавате това (i) има ограничения за сигурност и поверителност на Интернет, които са извън нашия контрол; (ii) сигурността, целостта и поверителността на всяка информация и данни, обменени между вас и Уебсайта и Услугите, не могат да бъдат гарантирани; и (iii) всяка такава информация и данни могат да бъдат преглеждани или подправени по време на пренос от трета страна, въпреки всички усилия.

Тъй като сигурността на личната информация зависи отчасти от сигурността на устройството, което използвате за комуникация с нас, и сигурността, която използвате, за да защитите своите идентификационни данни, моля, вземете подходящи мерки за защита на тази информация.

Пробив на данни

В случай, че разберем, че сигурността на уебсайта и услугите е била компрометирана или личната информация на потребителите е била разкрита на несвързани трети страни в резултат на външна дейност, включително, но не само, атаки за сигурност или измами, ние си запазваме правото да се предприемат разумно подходящи мерки, включително, но не само, разследване и докладване, както и уведомяване и сътрудничество с правоприлагащите органи. В случай на нарушение на данните, ние ще положим разумни усилия да уведомим засегнатите лица, ако смятаме, че съществува разумен риск от увреждане на Потребителя в резултат на нарушението или ако предизвестието се изисква по друг начин по закон. Когато го направим, ще публикуваме известие на уебсайта, ще ви изпратим имейл, ще се свържем с вас по телефона, ще ви изпратим писмо.

Промени и допълнения

Запазваме си правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на уебсайта, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализирана версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизираната Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени. Въпреки това, ние няма да използваме, без вашето съгласие, вашата лична информация по начин, съществено различен от този, който е посочен по време на събирането на вашата лична информация.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. С достъпа и използването на уебсайта и услугите и изпращането на вашата информация вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта и Услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Политика, информацията, която съхраняваме за вас, или ако искате да упражните правата си, ние ви насърчаваме да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
ул. Венизелу 68, Серес 62100 Гърция

Представител на ЕС: о. Василейос Куцоянис
https://www.churchmattersecclesiastical.com/contact.html
[email protected]
Church Matters 10 Coppice Road Arnold, Нотингам NG57GQ UK

Ще се опитаме да разрешаваме жалби и спорове и ще положим всички разумни усилия, за да изпълним желанието ви да упражнявате правата си възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на сроковете, предвидени от приложимите закони за защита на данните.

Този документ е актуализиран последно на 16 февруари 2022 г