Правила и условия

Тези правила и условия („Споразумение“) определят общите условия за използване от ваша страна на уебсайта evagelidis.com („Уебсайт“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“). Това Споразумение е правно обвързващо между вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашият“) и този оператор на Уебсайта („Оператор“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете такъв субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на Уебсайта и Услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това Споразумение. Вие потвърждавате, че това Споразумение е договор между вас и Оператора, въпреки че е електронен и не е физически подписано от вас, и то урежда използването от ваша страна на Уебсайта и Услугите.

Сметки и членство

Ако създадете акаунт в Уебсайта, вие носите отговорност за поддържането на сигурността на вашия акаунт и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под акаунта, както и всички други действия, предприети във връзка с него. Ние можем, но нямаме задължение да наблюдаваме и преглеждаме нови акаунти, преди да можете да влезете и да започнете да използвате Услугите. Предоставянето на фалшива информация за контакт от всякакъв вид може да доведе до прекратяване на вашия акаунт. Трябва незабавно да ни уведомите за всяко неоторизирано използване на вашия акаунт или всякакви други нарушения на сигурността. Ние няма да носим отговорност за каквито и да е действия или бездействия от ваша страна, включително каквито и да било щети от всякакъв вид, възникнали в резултат на такива действия или бездействия. Можем да спрем, деактивираме или изтрием вашия акаунт (или част от него), ако установим, че сте нарушили която и да е разпоредба на това Споразумение или че вашето поведение или съдържание биха навредили на нашата репутация и добра воля. Ако изтрием вашия акаунт поради горепосочените причини, не можете да се регистрирате повторно за нашите Услуги. Може да блокираме вашия имейл адрес и адрес на интернет протокол, за да предотвратим по-нататъшна регистрация.

Потребителско съдържание

Ние не притежаваме никакви данни, информация или материали (заедно „Съдържание“), които предоставяте на Уебсайта в хода на използването на Услугата. Вие носите единствената отговорност за точността, качеството, целостта, законосъобразността, надеждността, уместността и собствеността на интелектуална собственост или правото на използване на цялото предоставено Съдържание. Можем да наблюдаваме и преглеждаме съдържанието на уебсайта, изпратено или създадено с помощта на нашите Услуги от вас. Вие ни давате разрешение за достъп, копиране, разпространение, съхраняване, предаване, преформатиране, показване и изпълнение на Съдържанието на вашия потребителски акаунт единствено както е необходимо за целите на предоставянето на Услугите за вас. Без да ограничаваме някое от тези декларации или гаранции, ние имаме правото, но не и задължението, по свое собствено усмотрение, да откажем или премахнем всяко Съдържание, което според нашето разумно мнение нарушава някоя от нашите политики или е по някакъв начин вредно или нежелателно. Вие също така ни предоставяте лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, модифициране, публикуване или разпространение на Съдържанието, създадено от вас или съхранено във вашия потребителски акаунт за търговска, маркетингова или друга подобна цел.

Фактуриране и плащания

Вие трябва да плащате всички такси или начисления по сметката си в съответствие с таксите, таксите и условията за фактуриране, които са в сила към момента, в който таксата или таксата са дължими и дължими. Ако по наша преценка вашата покупка представлява транзакция с висок риск, ще изискаме от вас да ни предоставите копие от вашата валидна правителствена идентификация със снимка и евентуално копие от скорошно банково извлечение за използваната кредитна или дебитна карта за покупката. Запазваме си правото да променяме продуктите и цените на продуктите по всяко време. Ние също така си запазваме правото да откажем всяка поръчка, която направите при нас. Ние можем, по собствено усмотрение, да ограничим или анулираме закупените количества на човек, на домакинство или на поръчка. Тези ограничения могат да включват поръчки, направени от или под един и същ клиентски акаунт, същата кредитна карта и/или поръчки, които използват един и същ адрес за фактуриране и/или доставка. В случай, че направим промяна или анулираме поръчка, може да се опитаме да ви уведомим, като се свържем с имейла и/или адреса за фактуриране/телефонния номер, предоставени в момента на направена поръчка.

Точност на информацията

Понякога на уебсайта може да има информация, която съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, които могат да се отнасят до наличност, промоции и оферти. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията или да анулираме поръчки, ако каквато и да е информация на уебсайта или услугите е неточна по всяко време без предварително уведомление (включително след като сте изпратили поръчката си). Ние не поемаме задължение да актуализираме, изменяме или изясняваме информация на уебсайта, включително, но без ограничение, информация за цените, освен ако това се изисква от закона. Не трябва да се използва определена актуализация или дата за опресняване, приложена на уебсайта, за да се посочи, че цялата информация на уебсайта или услугите е била променена или актуализирана.

Услуги на трети страни

Ако решите да активирате, достъпите или използвате услуги на трети страни, имайте предвид, че вашият достъп и използване на такива други услуги се регулират единствено от условията на такива други услуги и ние не одобряваме, не носим отговорност или отговорност за, и не прави изявления по отношение на какъвто и да е аспект на такива други услуги, включително, но без ограничение, тяхното съдържание или начин, по който обработват данни (включително вашите данни) или каквото и да е взаимодействие между вас и доставчика на такива други услуги. Вие неотменимо се отказвате от всякакви искове срещу Оператора по отношение на подобни други услуги. Операторът не носи отговорност за каквито и да било щети или загуби, причинени или за които се предполага, че са причинени от или във връзка с вашето активиране, достъп или използване на каквито и да било други услуги, или вашето разчитане на практиките за поверителност, процесите за сигурност на данните или други политики на такива други услуги. Може да се наложи да се регистрирате или да влезете в такива други услуги на съответните им платформи. Разрешавайки други услуги, вие изрично разрешавате на Оператора да разкрие вашите данни, ако е необходимо, за да улесни използването или активирането на такава друга услуга.

Гаранция за ъптайм

Ние предлагаме гаранция за работа на услугата от 99% от наличното време на месец. Гаранцията за непрекъсната работа не се прилага за прекъсвания на услугата, причинени от: (1) периодична планова поддръжка или ремонти, които можем да предприемаме от време на време; (2) прекъсвания, причинени от вас или вашите дейности; (3) прекъсвания, които не засягат функционалността на основната услуга; (4) причини извън нашия контрол или които не са разумно предвидими; и (5) прекъсвания, свързани с надеждността на определени среди за програмиране.

Резервни копия

Ние извършваме редовно архивиране на уебсайта и неговото съдържание и ще направим всичко възможно, за да гарантираме пълнота и точност на тези архиви. В случай на хардуерна повреда или загуба на данни, ние ще възстановим резервните копия автоматично, за да сведем до минимум въздействието и времето за престой.

Връзки към други ресурси

Въпреки че уебсайтът и услугите могат да се свързват с други ресурси (като уебсайтове, мобилни приложения и т.н.), ние не предполагаме, пряко или косвено одобрение, асоцииране, спонсорство, одобрение или принадлежност към който и да е свързан ресурс, освен ако не е изрично посочено тук. Ние не носим отговорност за проверка или оценка и не гарантираме предложенията на който и да е бизнес или физически лица или съдържанието на техните ресурси. Ние не поемаме никаква отговорност или отговорност за действията, продуктите, услугите и съдържанието на други трети страни. Трябва внимателно да прегледате правните изявления и другите условия за използване на всеки ресурс, до който имате достъп чрез връзка на уебсайта. Свързването ви с всякакви други ресурси извън сайта е на ваш собствен риск.

Забранени употреби

В допълнение към други условия, посочени в Споразумението, ви е забранено да използвате Уебсайта и Услугите или Съдържанието: (а) за всяка незаконна цел; (б) да подканва други да извършват или да участват в каквито и да било незаконни действия; (в) да нарушава всякакви международни, федерални, провинциални или щатски разпоредби, правила, закони или местни наредби; (г) да нарушават или нарушават нашите права върху интелектуална собственост или правата на интелектуална собственост на други лица; (д) да тормози, злоупотребява, обижда, наранява, клевети, клевети, унижава, сплашва или дискриминира въз основа на пол, сексуална ориентация, религия, етническа принадлежност, раса, възраст, национален произход или увреждане; (е) да предостави невярна или подвеждаща информация; (ж) да качват или предават вируси или друг вид злонамерен код, който ще или може да бъде използван по какъвто и да е начин, който ще повлияе на функционалността или работата на уебсайта и услугите, продуктите и услугите на трети страни или интернет; (з) да спам, фиш, фарма, претекст, паяк, обхождане или скрап; (i) за всякакви неприлични или неморални цели; или (j) да се намесва или заобикаля функциите за сигурност на уебсайта и услугите, продуктите и услугите на трети страни или интернет. Ние си запазваме правото да прекратим използването от ваша страна на уебсайта и услугите за нарушаване на някое от забранените употреби.

Правата на интелектуална собственост

„Права на интелектуална собственост“ означава всички настоящи и бъдещи права, предоставени от закон, общо право или справедливост във или във връзка с което и да е авторско право и сродни права, търговски марки, дизайни, патенти, изобретения, репутация и правото на иск за прехвърляне, права на изобретения, права за използване и всички други права на интелектуална собственост, във всеки случай, независимо дали са регистрирани или нерегистрирани, включително всички заявления и права за кандидатстване и предоставяне, права да се претендира приоритет от, такива права и всички подобни или еквивалентни права или форми на защита и всякакви други резултати от интелектуална дейност, които съществуват или ще съществуват сега или в бъдеще във всяка част на света. Това Споразумение не прехвърля на вас каквато и да е интелектуална собственост, собственост на Оператора или трети страни, и всички права, титули и интереси върху и върху такава собственост ще останат (като между страните) единствено на Оператора. Всички търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с Уебсайта и Услугите, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Оператора или неговите лицензодатели. Други търговски марки, марки за услуги, графики и лога, използвани във връзка с уебсайта и услугите, може да са търговски марки на други трети страни. Използването от ваша страна на уебсайта и услугите не ви предоставя никакво право или лиценз за възпроизвеждане или използване по друг начин на която и да е от търговските марки на Оператора или трети страни.

Отказ от гаранция

Вие се съгласявате, че такава услуга се предоставя на базата „както е“ и „както е налично“ и че използването от ваша страна на уебсайта и услугите е единствено на ваш собствен риск. Ние изрично се отказваме от всякакви гаранции от всякакъв вид, изрични или косвени, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за конкретна цел и ненарушение. Ние не гарантираме, че Услугите ще отговарят на вашите изисквания или че Услугата ще бъде непрекъсната, навременна, сигурна или без грешки; нито даваме никакви гаранции относно резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Услугата, или относно точността или надеждността на информацията, получена чрез Услугата, или че дефектите в Услугата ще бъдат коригирани. Вие разбирате и се съгласявате, че всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез използването на Услугата, се извършват по ваша собствена преценка и риск и че ще носите единствено отговорност за всяка повреда или загуба на данни, произтичаща от изтеглянето на такъв материал и/или данни. Ние не даваме никаква гаранция по отношение на стоки или услуги, закупени или получени чрез Услугата, или транзакции, въведени чрез Услугата, освен ако не е посочено друго. Никакви съвети или информация, устни или писмени, получени от вас от нас или чрез Услугата, не създават гаранция, която не е изрично посочена тук.

Ограничаване на отговорността

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, в никакъв случай Операторът, неговите филиали, директори, служители, служители, агенти, доставчици или лицензодатели няма да носят отговорност пред което и да е лице за каквито и да било косвени, случайни, специални, наказателни, покриващи или последващи вреди ( включително, без ограничение, щети за пропуснати печалби, приходи, продажби, репутация, използване на съдържание, въздействие върху бизнеса, прекъсване на бизнеса, загуба на очаквани спестявания, загуба на бизнес възможност) независимо от това причинени, съгласно всяка теория на отговорността, включително, без ограничение , договор, непозволено увреждане, гаранция, нарушение на законовите задължения, небрежност или друго, дори ако отговорната страна е била уведомена за възможността за такива щети или е могла да предвиди такива щети. До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, съвкупната отговорност на Оператора и неговите филиали, служители, служители, агенти, доставчици и лицензодатели, свързани с услугите, ще бъде ограничена до сума не по-голяма от един долар или всякакви суми, действително платени в брой от вас на Оператора за предходния период от един месец преди първото събитие или събитие, породило такава отговорност. Ограниченията и изключенията също се прилагат, ако това средство за защита не ви компенсира напълно за каквито и да било загуби или неуспехи на основната му цел.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите и държите Оператора и неговите филиали, директори, служители, служители, агенти, доставчици и лицензодатели безвредни от и срещу всякакви задължения, загуби, щети или разходи, включително разумни адвокатски хонорари, възникнали във връзка с или произтичащи от каквито и да било искове, искове, действия, спорове или искания на трети страни, предявени срещу някое от тях в резултат на или свързани с вашето Съдържание, използването от ваша страна на уебсайта и услугите или умишлено неправомерно поведение от ваша страна.

Разделимост

Всички права и ограничения, съдържащи се в това Споразумение, могат да се упражняват и ще бъдат приложими и обвързващи само до степента, в която не нарушават приложимите закони и са предназначени да бъдат ограничени до необходимата степен, така че да не направят това Споразумение незаконно, невалидно или неприложими. Ако някоя клауза или част от която и да е разпоредба от това Споразумение бъде счетена за незаконна, невалидна или неприложима от съд с компетентна юрисдикция, намерението на страните е останалите разпоредби или части от тях да представляват тяхното споразумение по отношение на предмет на настоящото споразумение и всички останали разпоредби или части от тях остават в пълна сила и действие.

Решаване на спорове

Формирането, тълкуването и изпълнението на това Споразумение и всякакви спорове, произтичащи от него, се уреждат от материалното и процесуалното законодателство на Гърция, без да се вземат предвид нейните правила за конфликти или избор на право и, доколкото е приложимо, от законодателството на Гърция . Изключителната юрисдикция и място за действия, свързани с предмета на настоящото споразумение, са съдилищата, разположени в Гърция и с настоящото се подчинявате на личната юрисдикция на тези съдилища. С настоящото се отказвате от всяко право на съдебен процес във всяко производство, произтичащо от или свързано с това Споразумение. Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки не се прилага към това споразумение.

Възлагане

Вие не можете да преотстъпвате, препродавате, подлицензирате или по друг начин да прехвърляте или делегирате което и да е от вашите права или задължения по настоящото споразумение, изцяло или частично, без нашето предварително писмено съгласие, което съгласие е по наша собствена преценка и без задължения; всяко такова прехвърляне или прехвърляне е нищожно. Ние сме свободни да прехвърлим което и да е от неговите права или задължения по настоящото споразумение, изцяло или частично, на трета страна като част от продажбата на всички или по същество всички нейни активи или акции или като част от сливане.

Промени и допълнения

Запазваме си правото да променяме това Споразумение или неговите условия, свързани с Уебсайта и Услугите по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на уебсайта, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализирана версия на това Споразумение ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизираното Споразумение, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на Уебсайта и Услугите след датата на влизане в сила на ревизираното Споразумение (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени.

Приемане на тези условия

Вие потвърждавате, че сте прочели това Споразумение и се съгласявате с всички негови условия. С достъпа и използването на Уебсайта и Услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани от това Споразумение. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Споразумение, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта и Услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно това Споразумение, препоръчваме Ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
ул. Венизелу 68, Серес 62100 Гърция

Този документ е актуализиран последно на 16 февруари 2022 г