Arta ecleziastică ca expresie a închinării

Arta Sacră

„Arta bisericească” este arta cu care facem obiecte, pe care le folosim pentru a ne închina lui Dumnezeu și care se află fie în interiorul, fie în afara templului. Catapeteasma în sine, creată din lemn sculptat sau marmură, este în sine o operă de artă. Există, de asemenea, veșminte preoțești și coperți ale Sfintei Mese care sunt brodate cu aur. În general, totul în interiorul bisericii poate fi o operă de „artă bisericească”.

Formele de artă ecleziastică sunt construirea templului, iconografia și imnologia. Obiectele de artă ecleziastică sunt toate obiectele bisericești, obiectele preoțești, sculpturile în lemn, picturile murale.

Omul îl caută mereu pe Dumnezeu, care este sursa existenței sale. Și încearcă să găsească modalități de a exprima această sete de a-l găsi pe Dumnezeul care l-a creat și de a-i închina.

El nu păstrează această iubire pentru Dumnezeu doar ca pe un fapt personal. Dar el o exprimă în principal în „cult comun”. Adică în „adunarea” multor credincioși într-un singur loc, pentru a se închina lui Dumnezeu. Astfel avem prima „Biserică”. Termenul de Biserică este mult mai vechi și înseamnă adunarea oamenilor.

Așa că credincioșii s-au adunat, la început în case, în așa-numitele „Case Euktirion” unde s-au rugat și au cântat primele imnuri „la unison”, adică în două dansuri. Citeau în principal din „Psalmul” lui „David” și de fapt toți stăteau în picioare, ceea ce arată marea lor dragoste și cinste pentru Dumnezeu.

Ulterior recurg la „catacombe”, pentru a evita pe cât posibil privirile persecutorilor. Acolo începe prima „Artă Ecleziastică”. Adică desenează în pietre forme ca „corabia”, ceea ce implică biserica, ca un chivot al mântuirii adică.

De asemenea, „peștele”, care se mai numește și „Pești”. Iar inițialele lui formează sintagma: „Iisuse Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”.

La fel și „ancora”, care semnifică siguranța mântuirii. Adică, ca o navă când aruncă ancora în port, nu-i mai este frică să se scufunde.

Și diverse alte forme, precum „Sfânta Cruce”, gravate pe mulți pereți, pentru că Crucea este mândria și puterea creștinilor.

De asemenea „vița” care înseamnă unirea credincioșilor cu Hristos, și între ei. După cum a spus: „Eu sunt vița și voi sunteți vița. Și oricine va rămâne cu Mine va aduce multe roade.”

Și multe altele, care se referă la Hristos, care este centrul închinării. Ei încep apoi să posteze primele „Icoane”, care înfățișează în principal chipurile lui Hristos și ale Fecioarei Sale Maria, pentru a exprima la fel de autentic și fidel, legătura sacră și dorința inimii cu Cel care le-a dat viață și adevăr. Dar și să păstreze mai vie în mintea și ochii lor chipul Domnului, care auzise atâtea despre minunile Lui, despre prezența lui pământească, despre Răstignirea și Învierea Sa și pe alții care i-au vestit cu curaj pe Apostoli.

Astfel încep primele imagini și devin „centrul vieții” credincioșilor și punctul lor de referință în ochii celor vii și invizibili pentru Domnul și dobândesc mult har și sfințenie.

Mai târziu s-au construit „Temple”, care au fost împodobite de creștini cu toată măreția, pentru a reflecta – pe cât posibil – frumusețea Raiului, după care tânjim cu toții.

Astfel începe foarte devreme – încă din secolul I – Arta Eclesiastică ca expresie a închinării.

Arta bisericească nu s-a oprit în Bizanț sau în epoca post-bizantină. A progresat, ca toate artele, chiar dacă reproducerea fidelă a modelelor bizantine în pictură și arhitectură continuă neîncetat și astăzi.

Oricât de glorioasă este tradiția, aceasta nu înseamnă că trebuie repetată. Evoluția nu se oprește. Important nu este să îndepărtați creatorul de Biserică, ci să rămânem esențial și să citați esența credinței.

Elementele ecleziastice au existat în temple din cele mai vechi timpuri, deoarece omul își imită Creatorul în acest fel și își exprimă recunoștința față de Dumnezeu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.