Отказ от отговорност

Настоящият отказ от отговорност (“Отказ от отговорност”) определя общите насоки, оповестявания и условия за използването от Ваша страна на уебсайта evagelidis.com (“Уебсайт” или “Услуга”) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани общо “Услуги”). Настоящият отказ от отговорност е правно обвързващо споразумение между Вас (“Потребител”, “Вие” или “Ваш”) и оператора на този Уебсайт (“Оператор”, “ние”, “нас” или “наш”). Ако сключвате това споразумение от името на фирма или друго юридическо лице, вие заявявате, че имате право да обвържете това лице с това споразумение, като в този случай термините “Потребител”, “вие” или “вашето” се отнасят за това лице. Ако нямате такива правомощия или ако не сте съгласни с условията на настоящото споразумение, не трябва да приемате това споразумение и не можете да осъществявате достъп и да използвате Уебсайта и Услугите. С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с условията на този отказ от отговорност. Вие потвърждавате, че този отказ от отговорност е договор между Вас и Оператора, въпреки че е електронен и не е физически подписан от Вас, и урежда използването на Уебсайта и Услугите от Ваша страна.

Представителство

Всички възгледи или мнения, представени на Уебсайта, принадлежат единствено на създателите на съдържанието и не представляват възгледите или мненията на хора, институции или организации, с които Операторът или създателите може да са или да не са свързани в професионално или лично качество, освен ако това не е изрично посочено. Възгледите и мненията нямат за цел да злепоставят която и да е религия, етническа група, клуб, организация, компания или физическо лице.

Съдържание и публикации

Нямате право да променяте, отпечатвате или копирате която и да е част от Уебсайта и Услугите. Включването на която и да е част от Уебсайта и Услугите в друго произведение, независимо дали в печатна, електронна или друга форма, или включването на която и да е част от Уебсайта и Услугите в друг ресурс чрез вграждане, рамкиране или по друг начин без изричното разрешение на Оператора е забранено.

Можете да изпращате ново съдържание и да коментирате съществуващото съдържание на Уебсайта. С качването или предоставянето по друг начин на каквато и да е информация на Оператора, Вие предоставяте на Оператора неограниченото и безсрочно право да разпространява, показва, публикува, възпроизвежда, използва повторно и копира съдържащата се в нея информация. Нямате право да се представяте за друго лице чрез Уебсайта и Услугите. Нямате право да публикувате съдържание, което е клеветническо, измамно, неприлично, заплашително, нарушава правото на личен живот на друго лице или е незаконно по друг начин. Нямате право да публикувате съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на друго физическо или юридическо лице. Нямате право да публикувате никакво съдържание, което включва компютърен вирус или друг код, предназначен да наруши, повреди или ограничи функционирането на компютърен софтуер или хардуер. С изпращането или публикуването на съдържание на Уебсайта Вие предоставяте на Оператора правото да редактира и, ако е необходимо, да премахва всяко съдържание по всяко време и по всякаква причина.

Отзиви и препоръки

Отзивите се получават под различна форма чрез различни методи на подаване. Отзивите не са непременно представителни за всички, които използват Уебсайта и Услугите, и Операторът не носи отговорност за мненията или коментарите, налични на Уебсайта, и не е задължително да ги споделя. Всички изразени мнения са единствено на рецензентите.

Показаните отзиви са дословни, с изключение на корекции на граматически или печатни грешки. Някои препоръки може да са редактирани за по-голяма яснота или съкратени в случаите, когато първоначалната препоръка е включвала излишна информация, която не е от значение за широката общественост. Преди да бъдат публично достъпни, препоръките могат да бъдат проверени за автентичност.

Обезщетение и гаранции

Точността, надеждността и пълнотата на информацията и съдържанието, разпространявани чрез, свързани, изтеглени или достъпни от Уебсайта и Услугите, са гарантирани от Оператора. Въпреки това цялата информация на Уебсайта се предоставя “такава, каквато е”, без гаранция за резултатите, получени от използването на тази информация, и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Операторът или неговите партньори, служители или представители не носят отговорност пред вас или пред когото и да било за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията на Уебсайта, или за каквито и да било последващи, специални или подобни щети, дори ако са били уведомени за възможността за такива щети. Информацията на Уебсайта е само за общи информационни цели и не е предназначена за предоставяне на какъвто и да е вид професионален съвет. Моля, потърсете професионална помощ, ако имате нужда от такава. Информацията, съдържаща се на Уебсайта, може да бъде променена по всяко време и без предупреждение.

Промени и изменения

Запазваме си правото да променяме настоящия отказ от отговорност или условията, свързани с Уебсайта и Услугите, по всяко време и по наша преценка. Когато го направим, ще променим актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на Уебсайта, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Можем да ви уведомим и по други начини по наше усмотрение, например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализираната версия на този отказ от отговорност влиза в сила незабавно след публикуването на преработения отказ от отговорност, освен ако не е посочено друго. Продължаването на използването на Уебсайта и Услугите след датата на влизане в сила на преработеното Отказ от отговорност (или друг акт, посочен по това време) ще представлява Вашето съгласие с тези промени.

Приемане на този отказ от отговорност

Вие потвърждавате, че сте прочели този отказ от отговорност и сте съгласни с всички негови условия. С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящия отказ от отговорност. Ако не сте съгласни да спазвате условията на това Отказ от отговорност, нямате право на достъп до Уебсайта и Услугите или да ги използвате.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, притеснения или оплаквания във връзка с това Отказ от отговорност, ви препоръчваме да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
68 Venizelou str, Serres 62100 Гърция

Този документ е актуализиран за последен път на 17 февруари 2022 г.