Опровержение

Този отказ от отговорност („Отказ от отговорност“) излага общите насоки, оповестяванията и условията за използването от ваша страна на уебсайта evagelidis.com („Уебсайт“ или „Услуга“) и всеки от свързаните с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“) . Този отказ от отговорност е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „вие“ или „вашият“) и този оператор на уебсайта („Оператор“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете такъв субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на този отказ от отговорност. Вие потвърждавате, че този отказ от отговорност е договор между вас и Оператора, въпреки че е електронен и не е физически подписан от вас, и урежда използването от ваша страна на уебсайта и услугите.

Представителство

Всички възгледи или мнения, представени на уебсайта, принадлежат единствено на създателите на съдържание и не представляват тези на хора, институции или организации, с които Операторът или създателите могат или не могат да бъдат свързани в професионално или лично качество, освен ако не е изрично посочено. Всички възгледи или мнения нямат за цел да злепоставят някоя религия, етническа група, клуб, организация, компания или индивид.

Съдържание и публикации

Нямате право да променяте, отпечатвате или копирате която и да е част от Уебсайта и Услугите. Включването на която и да е част от Уебсайта и Услугите в друго произведение, независимо дали е в печатна или електронна или друга форма, или включването на която и да е част от Уебсайта и Услугите в друг ресурс чрез вграждане, рамкиране или по друг начин без изричното разрешение на Оператора е забранено.

Можете да изпращате ново съдържание и да коментирате съществуващото съдържание на уебсайта. Като качвате или по друг начин предоставяте каквато и да е информация на Оператора, вие предоставяте на Оператора неограничено, постоянно право да разпространява, показва, публикува, възпроизвежда, повторно използва и копира информацията, съдържаща се в него. Не можете да се представяте за друго лице чрез Уебсайта и Услугите. Не можете да публикувате съдържание, което е клеветническо, измамно, нецензурно, заплашително, накърняващо правата на поверителността на друго лице или което по друг начин е незаконно. Не можете да публикувате съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на друго лице или юридическо лице. Не можете да публикувате каквото и да е съдържание, което включва компютърен вирус или друг код, предназначен да наруши, повреди или ограничи функционирането на компютърен софтуер или хардуер. Чрез изпращане или публикуване на съдържание на Уебсайта вие предоставяте на Оператора правото да редактира и, ако е необходимо, да премахва каквото и да е съдържание по всяко време и по каквато и да е причина.

Отзиви и препоръки

Препоръките се получават в различни форми чрез различни методи за подаване. Препоръките не са непременно представителни за всички онези, които ще използват Уебсайта и Услугите, и Операторът не носи отговорност за мненията или коментарите, налични на Уебсайта, и не е задължително да ги споделя. Всички изразени мнения са строго възгледи на рецензентите.

Показаните препоръки са дадени дословно, с изключение на корекции на граматически или печатни грешки. Някои отзиви може да са били редактирани за по-голяма яснота или съкратени в случаите, когато оригиналната препоръка включваше чужда информация, която не е от значение за широката публика. Препоръките могат да бъдат прегледани за автентичност, преди да бъдат достъпни за публично гледане.

Обезщетение и гаранции

Точността, надеждността и пълнотата на информацията и съдържанието, разпространявани чрез, свързани, изтеглени или достъпни от Уебсайта и Услугите, се гарантират от Оператора. Въпреки това, цялата информация на уебсайта се предоставя „както е“, без гаранция за резултатите, получени от използването на тази информация, и без гаранция от какъвто и да е вид, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Операторът или неговите партньори, служители или агенти няма да носят отговорност пред вас или някой друг за каквото и да е решение или действие, предприето в зависимост от информацията на уебсайта, или за каквито и да било последващи, специални или подобни вреди, дори ако уведомени за възможността от такива щети. Информацията на уебсайта е само за общи информационни цели и не е предназначена за предоставяне на какъвто и да е вид професионални съвети. Моля, потърсете професионална помощ, ако имате нужда от нея. Информацията, съдържаща се на уебсайта, подлежи на промяна по всяко време и без предупреждение.

Промени и допълнения

Запазваме си правото да променяме този отказ от отговорност или неговите условия, свързани с уебсайта и услугите, по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на уебсайта, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализирана версия на този отказ от отговорност ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизирания отказ от отговорност, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на преразгледания отказ от отговорност (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени.

Приемане на този отказ от отговорност

Вие потвърждавате, че сте прочели този отказ от отговорност и се съгласявате с всички негови условия. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с този отказ от отговорност. Ако не сте съгласни да спазвате условията на този отказ от отговорност, нямате право да осъществявате достъп или да използвате уебсайта и услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно този отказ от отговорност, ние ви насърчаваме да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
ул. Венизелу 68, Серес 62100 Гърция

Този документ е актуализиран последно на 17 февруари 2022 г