Izjava o omejitvi odgovornosti

Ta izjava o omejitvi odgovornosti (“Odpoved”) določa splošne smernice, razkritja in pogoje vaše uporabe spletnega mesta evagelidis.com (“Spletno mesto” ali “Storitev”) ter vseh povezanih izdelkov in storitev (skupaj “Storitve”). Ta izjava o omejitvi odgovornosti je pravno zavezujoč sporazum med vami (“Uporabnik”, “vi” ali “vaš”) in upravljavcem tega spletnega mesta (“Upravljavec”, “mi”, “nas” ali “naš”). Če to pogodbo sklepate v imenu podjetja ali druge pravne osebe, izjavljate, da ste pooblaščeni, da takšno osebo zavežete k tej pogodbi, pri čemer se izrazi “uporabnik”, “vi” ali “vaš” nanašajo na takšno osebo. Če takšnega pooblastila nimate ali če se ne strinjate s pogoji te pogodbe, te pogodbe ne smete sprejeti ter ne smete dostopati do spletnega mesta in storitev ter jih uporabljati. Z dostopom do spletnega mesta in storitev ter njihovo uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate, da vas zavezujejo pogoji te izjave o omejitvi odgovornosti. Potrjujete, da je ta izjava o omejitvi odgovornosti pogodba med vami in upravljavcem, čeprav je elektronska in je fizično ne podpišete, ter da ureja vašo uporabo spletnega mesta in storitev.

Zastopanje

Vsa stališča ali mnenja, predstavljena na spletnem mestu, pripadajo izključno ustvarjalcem vsebine in ne predstavljajo stališč ljudi, institucij ali organizacij, s katerimi so upravljavec ali ustvarjalci morda povezani poklicno ali osebno, razen če je to izrecno navedeno. Namen vseh mnenj ali stališč ni očrniti katero koli vero, etnično skupino, klub, organizacijo, podjetje ali posameznika.

Vsebina in objave

Nobenega dela spletnega mesta in storitev ne smete spreminjati, tiskati ali kopirati. Vključitev katerega koli dela spletnega mesta in storitev v drugo delo v tiskani, elektronski ali drugi obliki ali vključitev katerega koli dela spletnega mesta in storitev v drug vir z vstavljanjem, uokvirjanjem ali drugače brez izrecnega dovoljenja upravljavca je prepovedana.

Na spletnem mestu lahko predložite novo vsebino in komentirate obstoječo vsebino. Z nalaganjem ali drugačnim dajanjem na voljo kakršnih koli informacij upravljavcu mu podeljujete neomejeno in trajno pravico do distribucije, prikazovanja, objavljanja, razmnoževanja, ponovne uporabe in kopiranja informacij, ki jih te vsebujejo. Prek spletnega mesta in storitev se ne smete izdajati za nobeno drugo osebo. Ne smete objavljati vsebine, ki je žaljiva, goljufiva, nespodobna, grozeča, posega v pravice do zasebnosti drugih oseb ali je kako drugače nezakonita. Ne smete objavljati vsebine, ki krši pravice intelektualne lastnine katere koli druge osebe ali subjekta. Ne smete objavljati vsebin, ki vsebujejo računalniške viruse ali druge kode, namenjene motnjam, poškodovanju ali omejevanju delovanja računalniške programske ali strojne opreme. Z oddajo ali objavo vsebine na spletnem mestu upravljavcu podeljujete pravico, da kadar koli in iz katerega koli razloga uredi in po potrebi odstrani katero koli vsebino.

Mnenja in pričevanja

Pričevanja prejmete v različnih oblikah z različnimi načini predložitve. Pričevanja niso nujno reprezentativna za vse tiste, ki bodo uporabljali spletno mesto in storitve, upravljavec pa ni odgovoren za mnenja ali komentarje, ki so na voljo na spletnem mestu, in se z njimi ne strinja. Vsa izražena mnenja so izključno mnenja recenzentov.

Prikazana pričevanja so dobesedno navedena, razen slovničnih ali tipkarskih napak. Nekatera pričevanja so bila morda zaradi jasnosti prirejena ali skrajšana, če je prvotno pričevanje vsebovalo nepotrebne informacije, ki niso pomembne za širšo javnost. Preden so na voljo za javni ogled, se lahko preveri pristnost pričevanj.

Odškodnina in jamstva

Za točnost, zanesljivost in popolnost informacij in vsebine, ki se razširjajo prek spletnega mesta in storitev, so z njimi povezane, prenesene ali do njih dostopate, jamči upravljavec. Vendar so vse informacije na spletnem mestu na voljo “takšne, kot so”, brez jamstva za rezultate, pridobljene z uporabo teh informacij, in brez kakršnega koli izrecnega ali implicitnega jamstva. Operater ali njegovi partnerji, zaposleni ali zastopniki v nobenem primeru ne odgovarjajo vam ali komu drugemu za kakršno koli odločitev ali dejanje, sprejeto na podlagi informacij na spletnem mestu, ali za kakršno koli posledično, posebno ali podobno škodo, tudi če so bili obveščeni o možnosti takšne škode. Informacije na spletnem mestu so namenjene le splošnim informacijam in niso namenjene zagotavljanju kakršnih koli strokovnih nasvetov. Če potrebujete strokovno pomoč, jo poiščite. Informacije na spletnem mestu se lahko kadar koli in brez opozorila spremenijo.

Spremembe in dopolnitve

Pridržujemo si pravico, da kadar koli po lastni presoji spremenimo to izjavo o omejitvi odgovornosti ali pogoje, povezane s spletnim mestom in storitvami. Ko bomo to storili, bomo spremenili posodobljeni datum na dnu te strani, objavili obvestilo na glavni strani spletnega mesta in vam poslali e-poštno sporočilo, da vas o tem obvestimo. Po lastni presoji vas lahko obvestimo tudi na druge načine, na primer prek kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali.

Posodobljena različica te izjave o omejitvi odgovornosti bo začela veljati takoj po objavi spremenjene izjave o omejitvi odgovornosti, razen če ni določeno drugače. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta in storitev po datumu začetka veljavnosti spremenjene izjave o omejitvi odgovornosti (ali po drugem dejanju, določenem v tem času) pomeni, da se strinjate s temi spremembami.

Sprejetje te izjave o omejitvi odgovornosti

Potrjujete, da ste prebrali to izjavo o omejitvi odgovornosti in se strinjate z vsemi njenimi pogoji. Z dostopom do spletnega mesta in storitev ter njihovo uporabo se strinjate, da vas ta izjava o omejitvi odgovornosti zavezuje. Če se ne strinjate, da boste upoštevali pogoje te izjave o omejitvi odgovornosti, niste pooblaščeni za dostop do spletnega mesta in storitev ali njihovo uporabo.

Vzpostavljanje stikov z nami

Če imate kakršna koli vprašanja, pomisleke ali pritožbe v zvezi s to izjavo o omejitvi odgovornosti, vas pozivamo, da nas kontaktirate s spodnjimi podatki:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
68 Venizelou str, Serres 62100 Grčija

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen 17. februarja 2022.