Pravilnik o sprejemljivi uporabi

Ta pravilnik o sprejemljivi uporabi (“pravilnik”) določa splošne smernice ter sprejemljive in prepovedane uporabe spletnega mesta evagelidis.com (“spletno mesto” ali “storitev”) in vseh povezanih izdelkov in storitev (skupaj “storitve”). Ta pravilnik je pravno zavezujoč sporazum med vami (“uporabnikom”, “vami” ali “vašim”) in upravljavcem tega spletnega mesta (“upravljavec”, “mi”, “nas” ali “naš”). Če to pogodbo sklepate v imenu podjetja ali druge pravne osebe, izjavljate, da ste pooblaščeni, da takšno osebo zavežete k tej pogodbi, pri čemer se izrazi “uporabnik”, “vi” ali “vaš” nanašajo na takšno osebo. Če takšnega pooblastila nimate ali če se ne strinjate s pogoji te pogodbe, te pogodbe ne smete sprejeti ter ne smete dostopati do spletnega mesta in storitev ter jih uporabljati. Z dostopom do spletnega mesta in storitev ter njihovo uporabo potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s pogoji te pogodbe. Potrjujete, da je ta pogodba pogodba med vami in upravljavcem, čeprav je elektronska in je fizično niste podpisali, ter da ureja vašo uporabo spletnega mesta in storitev.

Prepovedane dejavnosti in uporabe

Spletnega mesta in storitev ne smete uporabljati za objavo vsebine ali opravljanje dejavnosti, ki je nezakonita v skladu z veljavno zakonodajo, škodljiva za druge ali zaradi katere bi bili odgovorni, med drugim v povezavi s katerim koli od naslednjih dejanj, ki so v skladu s temi pravili prepovedana:

 • razširjanje zlonamerne programske opreme ali druge zlonamerne kode.
 • razkrivanje občutljivih osebnih podatkov o drugih.
 • zbiranje ali poskus zbiranja osebnih podatkov o tretjih osebah brez njihove vednosti ali privolitve.
 • razširjanje pornografije ali vsebin za odrasle.
 • spodbujanje ali omogočanje prostitucije ali kakršnih koli storitev spremstva.
 • gostovanje, distribucija ali povezovanje z otroško pornografijo ali vsebino, ki je škodljiva za mladoletnike.
 • spodbujanje ali omogočanje iger na srečo, nasilja, terorističnih dejavnosti ali prodaje orožja ali streliva.
 • sodelovanje pri nezakoniti distribuciji nadzorovanih snovi, prepovedanih drog ali zdravil na recept.
 • upravljanje plačilnih agregatorjev ali posrednikov, kot je obdelava plačil v imenu drugih podjetij ali dobrodelnih organizacij.
 • omogočanje piramidnih shem ali drugih modelov za pridobivanje plačil od javnih akterjev.
 • Grožnje s poškodovanjem oseb ali premoženja ali drugo nadlegovalno vedenje.
 • Napačno ali goljufivo predstavljanje izdelkov ali storitev.
 • kršenje pravic intelektualne lastnine ali drugih lastninskih pravic drugih.
 • omogočanje, pomoč ali spodbujanje katere koli od zgoraj navedenih dejavnosti prek spletnega mesta in storitev.

Zloraba sistema

Vsak uporabnik, ki krši varnost spletnega mesta in storitev, je kazensko in civilno odgovoren ter lahko takoj prekine račun. Primeri so med drugim naslednji:

 • Uporaba ali distribucija orodij, namenjenih ogrožanju varnosti spletnega mesta in storitev.
 • namerno ali iz malomarnosti prenašanje datotek, ki vsebujejo računalniški virus ali poškodovane podatke.
 • Dostopanje do drugega omrežja brez dovoljenja, vključno z iskanjem ranljivosti ali kršenjem varnostnih ali avtentikacijskih ukrepov.
 • nepooblaščeno skeniranje ali spremljanje podatkov v katerem koli omrežju ali sistemu brez ustreznega dovoljenja lastnika sistema ali omrežja.

Storitveni viri

Ne smete porabiti prevelikih količin virov spletnega mesta in storitev ali uporabljati spletnega mesta in storitev na kakršen koli način, ki bi povzročil težave z delovanjem ali prekinil storitve za druge uporabnike. Prepovedane dejavnosti, ki prispevajo k čezmerni uporabi, so med drugim:

 • namerni poskusi preobremenitve spletnega mesta in storitev ter napadi z oddajanjem (npr. napadi z zavrnitvijo storitve).
 • izvajanje drugih dejavnosti, ki zmanjšujejo uporabnost in učinkovitost spletnega mesta in storitev.

Obrekovanje in sporna vsebina

Cenimo svobodo izražanja in spodbujamo uporabnike, da so spoštljivi do vsebine, ki jo objavljajo. Nismo izdajatelj uporabniške vsebine in ne moremo preiskovati resničnosti posameznih zahtevkov za obrekovanje ali določati, ali bi bilo treba določeno gradivo, ki se nam morda zdi sporno, cenzurirati. Vendar si pridržujemo pravico, da po lastni presoji zmerimo, onemogočimo ali odstranimo katero koli vsebino, da preprečimo škodo drugim ali nam ali spletnemu mestu in storitvam.

Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami

Avtorsko zaščiteno gradivo se ne sme objavljati prek spletnega mesta in storitev brez izrecnega dovoljenja lastnika avtorskih pravic ali osebe, ki jo je lastnik avtorskih pravic izrecno pooblastil za izdajo takega dovoljenja. Po prejemu zahtevka za kršitev avtorskih pravic ali obvestila o taki kršitvi bomo nemudoma izvedli popolno preiskavo in po potrditvi obvestili osebo ali osebe, odgovorne za objavo, ter po lastni presoji odstranili gradivo, ki krši avtorske pravice, iz spletnega mesta in storitev. Uporabnikom, ki ponavljajoče kršijo avtorske pravice, lahko prekinemo storitev. Po potrebi se lahko izvedejo nadaljnji postopki. Za odstranitev takega gradiva ne bomo prevzeli nobene odgovornosti do katerega koli uporabnika spletnega mesta in storitev. Če menite, da oseba ali osebe, ki uporabljajo spletno mesto in storitve, kršijo vaše avtorske pravice, se obrnite na nas in prijavite kršitev avtorskih pravic.

Varnost

Prevzemate polno odgovornost za vzdrževanje razumnih varnostnih ukrepov za svoj račun. Odgovorni ste za zaščito in posodabljanje prijavnega računa, ki vam je bil zagotovljen za spletno mesto in storitve. Varovati morate zaupnost svojih prijavnih podatkov in redno spreminjati geslo.

Izvrševanje

Pridržujemo si pravico, da smo edini razsodnik pri določanju resnosti vsake kršitve in da nemudoma sprejmemo korektivne ukrepe, med drugim:

 • začasno ali trajno ukinitev storitve z obvestilom ali brez njega ob kršitvi tega pravilnika. Zaradi kakršnih koli kršitev lahko pride tudi do takojšnje prekinitve ali ukinitve vašega računa.
 • Onemogočanje ali odstranjevanje vseh vsebin, ki so prepovedane s tem pravilnikom, vključno z namenom preprečevanja škode drugim ali nam ali spletnemu mestu in storitvam, kot določimo po lastni presoji.
 • poročanje o kršitvah organom pregona, ki jih določimo po lastni presoji.
 • Če se na e-poštno sporočilo naše ekipe za zlorabe ne odzovete v dveh dneh ali kot je drugače določeno v sporočilu, ki vam ga pošljemo, se lahko vaš račun začasno ali trajno prekliče.

Uporabniški računi, ki so zaradi kršitev začasno ali trajno ukinjeni, ne bodo ponovno aktivirani. Uporabnik lahko zahteva varnostno kopijo svojih podatkov, vendar se lahko za to zaračunajo določene kazni, ki se zaračunajo glede na kršitev pogojev te politike. Končna višina denarne kazni bo odvisna od vrste in pogostosti kršitev.

Nobena določba tega pravilnika se ne sme razlagati tako, da bi kakor koli omejevala naše ukrepe ali pravna sredstva v zvezi s katero koli od prepovedanih dejavnosti. Pridržujemo si pravico do vseh dodatnih ukrepov, ki se nam zdijo primerni v zvezi s takšnimi dejavnostmi, med drugim tudi do ukrepov za povračilo stroškov in izdatkov za identifikacijo kršiteljev in njihovo odstranitev iz spletnega mesta in storitev ter do zaračunavanja stroškov odpovedi za kritje naših stroškov. Poleg tega si vedno pridržujemo vse pravice in pravna sredstva, ki so nam na voljo v zvezi s takšnimi dejavnostmi po zakonu ali na podlagi pravičnosti.

Poročanje o kršitvah

Če ste odkrili kršitev tega pravilnika in jo želite prijaviti, nas nemudoma kontaktirajte. Raziskali bomo situacijo in vam nudili vso pomoč.

Spremembe in dopolnitve

Pridržujemo si pravico, da kadar koli po lastni presoji spremenimo ta pravilnik ali pogoje, povezane s spletnim mestom in storitvami. Ko bomo to storili, bomo spremenili posodobljeni datum na dnu te strani, objavili obvestilo na glavni strani spletnega mesta in vam poslali e-poštno sporočilo, da vas o tem obvestimo. Po lastni presoji vas lahko obvestimo tudi na druge načine, na primer prek kontaktnih podatkov, ki ste jih posredovali.

Posodobljena različica tega pravilnika začne veljati takoj po objavi spremenjenega pravilnika, razen če ni drugače določeno. Vaša nadaljnja uporaba spletnega mesta in storitev po datumu začetka veljavnosti spremenjenega pravilnika (ali drugega dejanja, določenega v tistem času) pomeni, da se strinjate s temi spremembami.

Sprejetje tega pravilnika

Potrjujete, da ste prebrali ta pravilnik in se strinjate z vsemi njegovimi pogoji. Z dostopom do spletnega mesta in storitev ter njihovo uporabo se strinjate, da vas ta pravilnik zavezuje. Če se ne strinjate, da boste upoštevali pogoje tega pravilnika, niste pooblaščeni za dostop do spletnega mesta in storitev ali njihovo uporabo.

Vzpostavljanje stikov z nami

Če imate vprašanja, pomisleke ali pritožbe v zvezi s tem pravilnikom, vas pozivamo, da nas kontaktirate s spodnjimi podatki:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
68 Venizelou str, Serres 62100 Grčija

Ta dokument je bil nazadnje posodobljen 17. februarja 2022.