Политика за приемлива употреба

Настоящата политика за приемлива употреба (“Политика”) определя общите насоки и приемливите и забранените употреби на уебсайта evagelidis.com (“Уебсайт” или “Услуга”) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани общо “Услуги”). Настоящата Политика е правно обвързващо споразумение между Вас (“Потребител”, “Вие” или “Ваш”) и оператора на този Уебсайт (“Оператор”, “ние”, “нас” или “наш”). Ако сключвате това споразумение от името на фирма или друго юридическо лице, вие заявявате, че имате право да обвържете това лице с това споразумение, като в този случай термините “Потребител”, “вие” или “вашето” се отнасят за това лице. Ако нямате такива правомощия или ако не сте съгласни с условията на настоящото споразумение, не трябва да приемате това споразумение и не можете да осъществявате достъп и да използвате Уебсайта и Услугите. С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да бъдете обвързани с условията на настоящото Споразумение. Вие потвърждавате, че настоящото Споразумение е договор между Вас и Оператора, въпреки че е електронно и не е физически подписано от Вас, и урежда използването на Уебсайта и Услугите от Ваша страна.

Забранени дейности и употреби

Нямате право да използвате Уебсайта и Услугите, за да публикувате съдържание или да участвате в дейност, която е незаконна съгласно приложимото законодателство, която е вредна за другите или която би ни подложила на отговорност, включително, без ограничение, във връзка с някое от следните неща, всяко от които е забранено съгласно настоящата Политика:

 • разпространяване на зловреден софтуер или друг злонамерен код.
 • Разкриване на чувствителна лична информация за други хора.
 • Събиране или опит за събиране на лична информация за трети страни без тяхното знание или съгласие.
 • разпространяване на порнография или съдържание за възрастни.
 • Популяризиране или улесняване на проституцията или ескортните услуги.
 • хостване, разпространение или свързване с детска порнография или съдържание, което е вредно за непълнолетни.
 • Популяризиране или улесняване на хазарт, насилие, терористични дейности или продажба на оръжия или боеприпаси.
 • участие в незаконно разпространение на контролирани вещества, контрабандни наркотици или лекарства, отпускани с рецепта.
 • управление на агрегатори или фасилитатори на плащания, като например обработка на плащания от името на други предприятия или благотворителни организации.
 • Улесняване на пирамидални схеми или други модели, целящи получаване на плащания от публични участници.
 • Заплаха за нанасяне на вреда на хора или имущество или друго тормозещо поведение.
 • Неправилно представяне или измама на продукти или услуги.
 • нарушаване на правата на интелектуална собственост или други права на собственост на други лица.
 • улесняване, подпомагане или насърчаване на някоя от горепосочените дейности чрез Уебсайта и Услугите.

Злоупотреба със системата

Всеки Потребител, който нарушава сигурността на Уебсайта и Услугите, подлежи на наказателна и гражданска отговорност, както и на незабавно прекратяване на акаунта. Примерите включват, но не се ограничават до следното:

 • Използване или разпространение на инструменти, предназначени за нарушаване на сигурността на Уебсайта и Услугите.
 • Умишлено или по небрежност предаване на файлове, съдържащи компютърен вирус или повредени данни.
 • Достъп до друга мрежа без разрешение, включително с цел проучване или сканиране за уязвимости или нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване.
 • Неразрешено сканиране или наблюдение на данни в която и да е мрежа или система без надлежно разрешение от собственика на системата или мрежата.

Ресурси за услуги

Нямате право да изразходвате прекомерно количество от ресурсите на Уебсайта и Услугите или да използвате Уебсайта и Услугите по начин, който води до проблеми с производителността или прекъсва Услугите за други Потребители. Забранените дейности, които допринасят за прекомерната употреба, включват, без ограничение:

 • Умишлени опити за претоварване на Уебсайта и Услугите и атаки за излъчване (т.е. атаки за отказ на услуга).
 • участие във всякакви други дейности, които влошават използваемостта и ефективността на Уебсайта и Услугите.

Клевета и неприемливо съдържание

Ценим свободата на изразяване и насърчаваме Потребителите да се отнасят с уважение към съдържанието, което публикуват. Ние не сме издател на потребителско съдържание и не сме в състояние да разследваме истинността на отделни искове за клевета или да определяме дали определен материал, който може да ни се стори неприемлив, трябва да бъде цензуриран. Въпреки това си запазваме правото да модерираме, забраняваме или премахваме всяко съдържание, за да предотвратим вреди на други лица или на нас, или на Уебсайта и Услугите, както е определено по наша преценка.

Съдържание, защитено с авторски права

Материали, защитени с авторски права, не трябва да се публикуват чрез Уебсайта и Услугите без изричното разрешение на собственика на авторските права или на лице, изрично упълномощено да даде такова разрешение от собственика на авторските права. При получаване на претенция за нарушение на авторските права или уведомление за такова нарушение незабавно ще проведем пълно разследване и след потвърждение ще уведомим лицето или лицата, отговорни за публикуването, и по наша преценка ще премахнем материала, нарушаващ авторските права, от Уебсайта и Услугите. Можем да прекратим Услугата на Потребители с повтарящи се нарушения на авторските права. Ако е необходимо, могат да бъдат извършени допълнителни процедури. Ние не поемаме никаква отговорност пред който и да е Потребител на Уебсайта и Услугите за премахването на такъв материал. Ако смятате, че Вашето авторско право е нарушено от лице или лица, използващи Уебсайта и Услугите, моля, свържете се с нас, за да съобщите за нарушение на авторското право.

Защита

Поемате пълната отговорност за поддържането на разумни мерки за сигурност за вашия акаунт. Вие носите отговорност за защитата и актуализирането на всеки акаунт за вход, предоставен ви за Уебсайта и Услугите. Трябва да пазите поверителността на данните си за вход и периодично да променяте паролата си.

Изпълнение

Запазваме си правото да бъдем единственият арбитър при определянето на сериозността на всяко нарушение и незабавно да предприемем коригиращи действия, включително, но не само:

 • Спиране или прекратяване на Услугата Ви със или без предизвестие при всяко нарушение на тази Политика. Всяко нарушение може също така да доведе до незабавно спиране или прекратяване на акаунта ви.
 • Деактивиране или премахване на всякакво съдържание, което е забранено от настоящата Политика, включително с цел предотвратяване на вреди на други лица или на нас или на Уебсайта и Услугите, както е определено от нас по наша преценка.
 • Съобщаване за нарушения на правоприлагащите органи, както е определено от нас по наша преценка.
 • Ако не успеете да отговорите на имейл от нашия екип за злоупотреби в рамките на 2 дни или както е посочено по друг начин в съобщението до вас, това може да доведе до спиране или прекратяване на профила ви.

Временно спрените и прекратените потребителски акаунти поради нарушения няма да бъдат активирани отново. Може да бъде поискано създаване на резервно копие на данните на Потребителя, но това може да подлежи на определени наказателни такси, наложени в зависимост от нарушаването на условията на тази Политика. Окончателният размер на наказателната такса се определя в зависимост от вида и честотата на нарушенията.

Нищо, съдържащо се в тази Политика, не може да се тълкува като ограничаващо по какъвто и да е начин нашите действия или средства за защита по отношение на някоя от забранените дейности. Запазваме си правото да предприемем всички допълнителни действия, които считаме за подходящи по отношение на такива дейности, включително, без да се ограничаваме до предприемане на действия за възстановяване на разходите и разноските за идентифициране на нарушителите и премахването им от Уебсайта и Услугите, както и за налагане на такси за отмяна за покриване на нашите разходи. Освен това си запазваме по всяко време всички права и средства за защита, с които разполагаме по отношение на такива дейности по закон или по справедливост.

Докладване на нарушения

Ако сте открили и искате да докладвате за нарушение на тази Политика, моля, свържете се с нас незабавно. Ще проучим ситуацията и ще ви окажем пълно съдействие.

Промени и изменения

Запазваме си правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите, по всяко време и по наша преценка. Когато го направим, ще променим актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на Уебсайта, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Можем да ви уведомим и по други начини по наше усмотрение, например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализираната версия на тази Политика влиза в сила незабавно след публикуването на преработената Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаването на използването на Уебсайта и Услугите след датата на влизане в сила на преработената Политика (или друго действие, посочено по това време) ще представлява Вашето съгласие с тези промени.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни условия. С достъпа до и използването на Уебсайта и Услугите Вие се съгласявате да бъдете обвързани с настоящата Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право на достъп до Уебсайта и Услугите или да ги използвате.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания във връзка с тази Политика, ви препоръчваме да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
68 Venizelou str, Serres 62100 Гърция

Този документ е актуализиран за последен път на 17 февруари 2022 г.