Политика за приемлива употреба

Тази политика за приемлива употреба („Политика“) излага общите насоки и приемливите и забранени употреби на уебсайта evagelidis.com („Уебсайт“ или „Услуга“) и всички свързани с него продукти и услуги (наричани заедно „Услуги“). Тази Политика е правно обвързващо споразумение между вас („Потребител“, „Вие“ или „Вашият“) и този оператор на Уебсайта („Оператор“, „ние“, „нас“ или „наш“). Ако сключвате това споразумение от името на бизнес или друго юридическо лице, вие декларирате, че имате правомощията да обвържете такъв субект с това споразумение, като в този случай термините „Потребител“, „вие“ или „вашият“ ще се отнасят на такъв субект. Ако нямате такива пълномощия или ако не сте съгласни с условията на това споразумение, не трябва да приемате това споразумение и нямате право да осъществявате достъп и да използвате уебсайта и Услугите. С достъпа и използването на Уебсайта и Услугите вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и се съгласявате да бъдете обвързани с условията на това Споразумение. Вие потвърждавате, че това Споразумение е договор между вас и Оператора, въпреки че е електронен и не е физически подписано от вас, и то урежда използването от ваша страна на Уебсайта и Услугите.

Забранени дейности и употреби

Не можете да използвате уебсайта и услугите, за да публикувате съдържание или да участвате в дейност, която е незаконна съгласно приложимото законодателство, която е вредна за други или която би ни подложила на отговорност, включително, но без ограничение, във връзка с някое от следните, всеки от които е забранено съгласно тази Политика:

 • Разпространение на зловреден софтуер или друг зловреден код.
 • Разкриване на чувствителна лична информация за други.
 • Събиране или опит за събиране на лична информация за трети страни без тяхното знание или съгласие.
 • Разпространение на порнография или съдържание, свързано с възрастни.
 • Насърчаване или улесняване на проституция или всякакви ескорт услуги.
 • Хостинг, разпространение или свързване към детска порнография или съдържание, което е вредно за непълнолетни.
 • Насърчаване или улесняване на хазарт, насилие, терористични дейности или продажба на оръжия или боеприпаси.
 • Участие в незаконно разпространение на контролирани вещества, контрабанда на наркотици или лекарства, отпускани по лекарско предписание.
 • Управление на агрегатори или посредници на плащания, като например обработка на плащания от името на други фирми или благотворителни организации.
 • Улесняване на пирамидални схеми или други модели, предназначени да търсят плащания от публични участници.
 • Заплашване на вреди на хора или имущество или по друг начин тормозещо поведение.
 • Подвеждащо или измамно представяне на продукти или услуги.
 • Нарушаване на интелектуалната собственост или други права на собственост на други лица.
 • Улесняване, подпомагане или насърчаване на някоя от горепосочените дейности чрез Уебсайта и Услугите.

Системна злоупотреба

Всеки потребител в нарушение на сигурността на уебсайта и услугите подлежи на наказателна и гражданска отговорност, както и незабавно прекратяване на акаунта. Примерите включват, но не се ограничават до следното:

 • Използване или разпространение на инструменти, предназначени за компрометиране на сигурността на Уебсайта и Услугите.
 • Умишлено или небрежно предаване на файлове, съдържащи компютърен вирус или повредени данни.
 • Достъп до друга мрежа без разрешение, включително за изследване или сканиране за уязвимости или нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване.
 • Неоторизирано сканиране или наблюдение на данни в която и да е мрежа или система без надлежно разрешение от собственика на системата или мрежата.

Сервизни ресурси

Нямате право да консумирате прекомерни количества от ресурсите на уебсайта и услугите или да използвате уебсайта и услугите по какъвто и да е начин, който води до проблеми с производителността или който прекъсва Услугите за други потребители. Забранените дейности, които допринасят за прекомерна употреба, включват без ограничение:

 • Умишлени опити за претоварване на уебсайта и услугите и излъчване на атаки (т.е. атаки за отказ на услуга).
 • Участие в всякакви други дейности, които влошават използваемостта и производителността на Уебсайта и Услугите.

Клевета и нежелано съдържание

Ние ценим свободата на изразяване и насърчаваме потребителите да се отнасят с уважение към съдържанието, което публикуват. Ние не сме издател на потребителско съдържание и не сме в състояние да разследваме достоверността на индивидуалните искове за клевета или да определим дали определени материали, които може да намерим за нежелателни, трябва да бъдат цензурирани. Въпреки това, ние си запазваме правото да модерираме, деактивираме или премахваме всяко съдържание, за да предотвратим нараняване на други или на нас или на уебсайта и услугите, както е определено по наше усмотрение.

Съдържание, защитено с авторски права

Материалите, защитени с авторски права, не трябва да се публикуват чрез уебсайта и услугите без изричното разрешение на собственика на авторските права или на лице, изрично упълномощено да даде такова разрешение от собственика на авторските права. След получаване на иск за нарушаване на авторски права или известие за такова нарушение, ние незабавно ще проведем пълно разследване и след потвърждение ще уведомим лицето или лицата, отговорни за публикуването му и по наше собствено усмотрение ще премахнем материала в нарушение от уебсайта и услугите. Можем да прекратим Услугата на потребителите при многократни нарушения на авторски права. При необходимост могат да се извършат допълнителни процедури. Ние няма да поемем отговорност пред който и да е потребител на уебсайта и услугите за премахването на такъв материал. Ако смятате, че вашите авторски права са нарушени от лице или лица, използващи уебсайта и услугите, моля, свържете се с нас, за да подадете сигнал за нарушаване на авторски права.

Сигурност

Вие поемате пълната отговорност за поддържането на разумни предпазни мерки за сигурност за вашия акаунт. Вие носите отговорност за защитата и актуализирането на всеки акаунт за влизане, предоставен ви за Уебсайта и Услугите. Трябва да защитите поверителността на вашите данни за вход и трябва периодично да променяте паролата си.

Изпълнение

Запазваме си правото да бъдем единствен арбитър при определянето на сериозността на всяко нарушение и незабавно да предприемем коригиращи действия, включително, но не само:

 • Спиране или прекратяване на Вашата услуга със или без предизвестие при нарушение на тази Политика. Всяко нарушение може също да доведе до незабавно спиране или прекратяване на вашия акаунт.
 • Деактивиране или премахване на всяко съдържание, което е забранено от тази Политика, включително за предотвратяване на нараняване на други или на нас или на Уебсайта и Услугите, както е определено от нас по наша собствена преценка.
 • Докладвайте нарушения на правоприлагащите органи, както е определено от нас по наше усмотрение.
 • Неуспех да отговорите на имейл от нашия екип за злоупотреби в рамките на 2 дни или както е посочено друго в съобщението до вас, може да доведе до спиране или прекратяване на вашия акаунт.

Спирани и прекратени потребителски акаунти поради нарушения няма да бъдат активирани повторно. Може да бъде поискано архивиране на данните на потребителя, но може да подлежи на определени наказателни такси, наложени в съответствие с нарушаването на условията на тази Политика. Окончателната наказателна такса ще се определя от вида и честотата на нарушенията.

Нищо, което се съдържа в тази Политика, няма да се тълкува като ограничаване на нашите действия или средства за защита по какъвто и да е начин по отношение на която и да е от забранените дейности. Запазваме си правото да предприемем всякакви и всички допълнителни действия, които смятаме за подходящи по отношение на такива дейности, включително, без ограничение, предприемане на действия за възстановяване на разходите и разходите за идентифициране на нарушители и премахването им от уебсайта и услугите, както и налагане на такси за анулиране за покриване нашите разходи. Освен това ние си запазваме по всяко време всички права и средства за защита, които са ни достъпни по отношение на подобни дейности по закон или по справедливост.

Докладване на нарушения

Ако сте открили и искате да съобщите за нарушение на тази Политика, моля, свържете се с нас незабавно. Ние ще проучим ситуацията и ще ви окажем пълно съдействие.

Промени и допълнения

Запазваме си правото да променяме тази Политика или нейните условия, свързани с Уебсайта и Услугите по всяко време по наша преценка. Когато го направим, ще преразгледаме актуализираната дата в долната част на тази страница, ще публикуваме известие на главната страница на уебсайта, ще ви изпратим имейл, за да ви уведомим. Можем също така да ви предоставим известия по други начини по наша преценка, като например чрез предоставената от вас информация за контакт.

Актуализирана версия на тази Политика ще влезе в сила веднага след публикуването на ревизираната Политика, освен ако не е посочено друго. Продължаващото ви използване на уебсайта и услугите след датата на влизане в сила на ревизираната Политика (или друг акт, посочен по това време) ще представлява вашето съгласие с тези промени.

Приемане на тази политика

Вие потвърждавате, че сте прочели тази Политика и сте съгласни с всички нейни правила и условия. С достъпа и използването на уебсайта и услугите вие се съгласявате да бъдете обвързани с тази Политика. Ако не сте съгласни да спазвате условията на тази Политика, нямате право да осъществявате достъп или да използвате Уебсайта и Услугите.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси, притеснения или оплаквания относно тази Политика, препоръчваме ви да се свържете с нас, като използвате данните по-долу:

https://evagelidis.com/en/contact/
[email protected]
ул. Венизелу 68, Серес 62100 Гърция

Този документ е актуализиран последно на 17 февруари 2022 г