7 съвета (причини) за поставяне или даряване на мозайка в храма

Мозайка
Мозайката има свой собствен живот от момента на създаването си. – Всеки камък има свой собствен импулс, своя собствена енергия и свой собствен блясък. – Мозайката живее заедно с храма. Той се свързва с храма. Тя е неразделна част от него. – Вибрациите на мозайката, съчетани с вибрациите на псалмите, правят молитвата по-силна. – Цената на мозайките е по-икономична от тази на рисуваните изображения. Това е така, защото мозайката никога не губи своя блясък и е вечна. – Това е монументално и ненадминато произведение. – Името на дарителя ще се помни векове наред.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.