Великден е…

Свещ

Великден не е възможност, да се смесва за доброто… Това е празник, който не свършва, вечното, истинското…
Великден не са свещите, които забравяме в момента… Те са наведени старейшини, с незапалена свещ…
Великден не е небето, което блести, от огньове, искри… Светят чистите души, в Златоуст изразите…
Великден не е копието, което ще се пече в провинцията… Това е Въздухът на Мария, че Възкресението ще бъде победител!!
Господи, кога ще минеш душите ни? От блуждаещия свят невижданото… Честит рожден ден, На Твоя славен празник… Където само Христос Възкръсналият се чува без спиране? Господи, кога ще Те почувстваме… кога ще Те живеем?
Ἀναστήτω ὁ θεός και διασκορπισθήτωσαν ἱἱθροί αὐτοῦ και φυυυὐὐὐῦῦῦ υυῦῦ ὐιὐσυῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦῦώώώώώώώώῦώώώώώώ ώ ῦ ῦῦ ῦ ῦ ῦώ ῦώώ ῦ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.